Valentis
valentis logo

Диетичният прием на менахинон

Severe heartache, man suffering from chest pain, having painful

Известно е, че протеини, зависими от витамин К, включително матрицата на Gla-протеините, имат инхибиторни свойства върху процеса на калциране на съдовете. Активирането на тези протеини, посредством карбоксилиране зависи от наличието на витамин К и приема на менахинон.

Диетичният прием на менахинон е свързан с намаляване на риска от коронарна сърдечна болест: Изледване в Ротердам

Базираното на популацията изследване в Ротердам, разглежда въпроса дали диетичния прием на филохинон (витамин К-1). И менахинон (витамкин К-2) са свързани с калцирането на аортата и коронарната сърдечна болест (КСБ). Анализът включва 4807 субекти с данни за диетата и без случаи на инфаркти на миокарда към изходното равнище (1990-1993). Те са поставени под наблюдение до 1.01.2000г. Рисковете от КСБ, общата смъртност и артеросклероза на аортата са проучени в терциали на енергийно-коригиран прием на витамин К. Като се вземат под внимание възраст, пол, Индекс на телесната маса, тютюнопушене, диабет, образование и диетични фактори.

Относителния риск (ОР) от смърт причинена от КСБ намалява в средния и високия терциал за диетичен прием на менахинон, в сравнение с най-ниския терциал [ОР  0.73 (95% CI: 0.45, 1.17) и 0.43 (0.24, 0.77), съответно].

Приемът на менахинон също е обратнопрпорционален на риска от смъртност от всички причини [OР  0.91 (0.75, 1.09) и 0.74 (0.59, 0.92), съоветно], както и на тежки случай на калциране на аортата [отношение на шансовете от 0.71 (0.50, 1.00) и 0.48 (0.32, 0.71), съответно]. Приемът на филохинон не е свързан с никои от посочените резултати. Тези данни показват, че адекватния прием на менахинон може да е от важно значение за превенцията на КСБ.

 Източник: https://m.jn.nutrition.org/content/134/11/3100.long?view=long&pmid=15514282

Етикети:

Още от нашия блог

Как да предпазим ставите си по време на спорт – част 2

Как да предпазим ставите си по време на спорт – част 2

Витамин К2

Витамин К2

Ново: Витамини К предпазва от тежък COVID-19

Ново: Витамини К предпазва от тежък COVID-19

Комбинирано лечение с витамин К2 и бифосфонат при постменопаузални жени с остеопороза

Комбинирано лечение с витамин К2 и бифосфонат при постменопаузални жени с остеопороза