Valentis
valentis logo

Ферментирала соя потиска удебеляването на интимата

ферментирала соя

Въпреки че соевите храни се консумират вече повече от хилядолетие, тяхното навлизане в западните диети датира от последните 20 години. При изследване върху ефекта на диетичното суплементиране с екстракти от натто, извлечени от ферментирала соя, се наблюдават ефекти върху удебеляването на интимата на артериите (съдовата следа) след ендотелната повреда на съдовете.

Ферментирала соя за добро здраве

Екстрактите от натто съдържат натокиназа, мощен фибринолитичен ензим, който има четири пъти по-висока фибринолитична активност от плазмина.
Удебеляването на интимата е индуцирано в бедрените артерии чрез интравенозно вливане на Бенгалска роза, последвано от фокално облъчване с транслуминална зелена светлина. Суплементирането с диетичен натто екстракт е започнато три седмици преди ендотелиалното увреждане и продължава три седмици след него. Еx vivo изследванията на времето необходимо за елиминирането на еуглобулиновите съсиреци са измерени три седмици след първоначалното суплементиране. Образуването и удебеляването на неоинтимата започват успешно. За контролната група средното съотношение на дебелината на интима медиа, 3 седмици след ендотелиалното увреждане, беше 0.15 +/- 0.03 . Диетичното суплементиране с екстракти от натто потиска удебеляването на интимата (0.06 +/- 0.01; P < 0.05) в сравнение с контролната група. Екстрактите от натто съкращават времето необходимо за елиминирането на еуглобулиновите съсиреци, от което се повишават техните тромболитични активности.

Ползите от ферментирала соя за здравето

Тези данни сочат, че екстрактите от натто, благодарение на техните тромболитични активности, потискат удебеляването на интимата, в следствие на съдово увреждане, като инхибират образуването на тромби.
Следователно, употребата на перорална натокиназа (НатАспинХ) има благотворно действие върху удебеляването на съдовите стени и профилактират успешно дегенеративните повреди на съдовете.

Източник: https://www.nutritionjrnl.com/article/S0899-9007(02)00853-5/fulltext

Етикети:

Още от нашия блог

Ново: Витамини К предпазва от тежък COVID-19

Ново: Витамини К предпазва от тежък COVID-19

Витамин К2

Витамин К2

Диетичният прием на менахинон

Диетичният прием на менахинон

Витамин К2 и съдово калциране

Витамин К2 и съдово калциране