Valentis
valentis logo

Единична орална доза натокиназа за тромболиза и анти-коагулация

анти-коагулация

Анти-коагулация и нейната важност. Целта на изследването е да определи изчерпателно количествените ефекти от администрирането на еднократна доза Натокиназ (НК) върху коагулационните/фибринолитичните параметри и  върху здрави мъжки субекти.

Анти-коагулацията е изключително важна за организма

Изследване на процеса на анти-коагулация: Двойно сляпо, плацебо-контролирано, кръстосано НК изследване, проведено с 12 здрави млади мъже. След първоначалните кръвни проби, на базата на случаен принцип, всеки от субектите получава или еднократна доза от 2 000 FU натокиназа, или плацебо, като след това групите са кръстосани.

Субектите предоставят кръвни проби на втория, четвъртия, шестия и осмия час след администрирането за анализ на коагулационни/фибринолитични параметри. В резултат на това концентрациите на D-димер на 6-ия и 8-ия час и продуктите на разграждането на фибрина/фибриногена в кръвта на 4-ия час след администрацията на НК се повишават значително (p< 0.05, съответно). Активността на Фактор VIII се понижава на 4-ия и 6-ия час (p< 0.05, съответно), концентрацията на кръвния антитромбин е повишен на 2-ия и 4-ия час (p< 0.05, съответно) и активираното парциално тромбопластично време се увеличава значително на 2-ия и 4-ия час след администрацията на НК (p< 0.05 and p< 0.01, съответно). Всички изменения се намират в нормалния диапазон.

Анти-коагулация и НК

В заключение, можем да кажем, че администрирането на еднократна доза НК подобрява фибринолизата по няколко различни пътища едновременно. Това води до редуциране на риска от тромбоза при хората.

Източник: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4479826/

Етикети:

Още от нашия блог

Какво е Дислипидемия – диагностика и лечение

Какво е Дислипидемия – диагностика и лечение

Витамин К2 и съдово калциране

Витамин К2 и съдово калциране

Ново: Витамини К предпазва от тежък COVID-19

Ново: Витамини К предпазва от тежък COVID-19

Вкусните коледни рецепти от вас за нас

Вкусните коледни рецепти от вас за нас

Витамин К2

Витамин К2