Valentis
valentis logo

Натокиназата и кръвното налягане: Рандомизирано, контролирано изследване

хипертония

Хипертонията е глобален проблем на общественото здраве, който засяга около 50 милиона души в Съединените щати и един милиард в световен мащаб. През последните години разпространението на хипертония в развиващите се страни нарасна драматично. Тъй като случаите на сърдечно-съдови заболявания в Азия са много ниски, интересът на учените се насочва към традиционните храни в региона.

Натто е соев продукт, традиционна подобна на сирене храна, разпространена в Япония. Известно е че, екстрактите от натто съдържат Натокиназа. (НК, по-рано кодирано като BSP или субтилизин NAT, серинова протеиназа на Bacillus Subtilis Natto). Мощен фибринолитичен ензим, който има около 4 пъти по-силно действие от плазмина върху лизиса (разрушаването) на съсиреци. Освен това, тя има директен ефект и върху разцепването на тромба. Механизъм, балгодарение на който този ензим потенцира фибринолизата от реактивната й страна.

За да се проследи ефекта от суплементирането с Натокиназа върху систолното (SBP) и диастолното кръвно налягане (DBP) е проведено рандомизирано, двойно сляпо, плацебо контролирано изследване върху пациенти с пред хипертония (pre-hypertension) или в първи стадии на хипертония. В извадката попадат 86-ма участници, на възраст между 20 и 80 години с първоначално нетретирано кръвно налягане (SBP) от 130 на 159 mmHg. Те приемат Натокиназа (2,000 FU/капсула) или плацебо на капсули в продължение на 8 седмици.

В сравнение с контролната група, нетните изменения в систолното кръвно налягане (SBP) и диастолното кръвно налягане (DBP) бяха –5.55 mmHg (95% доверителен интервал [CI], –10.5 до –0.57 mmHg; p<0.05) и –2.84 mmHg (CI, –5.33 до –0.33 mmHg; p<0.05), съответно, след 8-седмичната интервенция. Съответното кореспондиращо нетно изменение на активността на ренина беше –1.17 ng/mL/h за приемащата Натокиназа група, в сравнение с контролната група(p<0.05).

От тези данни можем да заключим, че суплементирането с натокиназа има доказан антихипертензивен ефект. Като води до намаляване на SBP и DBP. От това следва, че повишеният прием на Натокиназа може да изиграе важна роля за предотвратяването и третирането на хипертонията.

Източник: https://www.nature.com/articles/hr2008203

Етикети:

Още от нашия блог

Полезни съвети как да се запазят ставите здрави

Полезни съвети как да се запазят ставите здрави

Понижаващ липидите ефект от натокиназата при пациенти с първична хиперхолестеролемия

Понижаващ липидите ефект от натокиназата при пациенти с първична хиперхолестеролемия

Дефицит на витамин Д

Дефицит на витамин Д

Ново: Витамини К предпазва от тежък COVID-19

Ново: Витамини К предпазва от тежък COVID-19

Витамин К2 и съдово калциране

Витамин К2 и съдово калциране