fbpx
Ефект от суплементиране с витамин К2 при резистентни към инсулин възрастни мъже и жени | Valentis
348
post-template-default,single,single-post,postid-348,single-format-standard,theme-bridge,bridge-core-1.0.5,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-3,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Ефект от суплементиране с витамин К2 при резистентни към инсулин възрастни мъже и жени

Ефект от суплементиране с витамин К2 при резистентни към инсулин възрастни мъже и жени

 

Статията представя спомагателно изследване за период от 36 месеца, което представлява рандомизиран, двойно-сляп, контролиран тест (trial), предназначен да оцени въздействието от суплементацията с 500 мг./ден филокинон при случаи на загуба на костна тъкан. Участниците в проучването са по-възрастни недиабетични мъже и жени (n = 355, на възраст 60-80 години, 60% жени).

Първичният резултат от изследването е инсулиновата резистентност, измерена чрез оценка на модел на хомеостаза (HOMA-IR) за 36 месеца. Плазменият инсулин и глюкоза (тествани на гладно) бяха измерени като вторични резултати.

Основната констатация от това проучване е, че ежедневното суплементиране с 500мг. филохинон за 36 месеца има предпазващ ефект върху прогресията на инсулиновата резистентност при по-възрастни мъже, но не и при по-възрастни жени. Въпреки че в статистическия модел, ИТМ (BMI) е коригиран, това не променя заключението за жените. Едно потенциално обяснение за тази липса на предпазващ ефект на витамин К върху прогресията на инсулиновата резистентност при жените, е ролята на мастната тъкан в модулирането на реакцията им към суплементирането с витамин К (процентът на жени със затлъстяване е значително по-голям от този при мъжете).

Последните проучвания предполагат, че некарбоксилираната форма на остеокалцина, зависим от витамин-К костен протеин, може да подобри чувствителността към инсулин и частично да повиши клетъчната секреция на инсулин, като усили пролиферацията на клетките, разходите на енергия и експресията на адипонектин в мишки (16,17). В настоящото изследване мъжете, приемащи витамин К като суплемент имат по-малко некарбоксилиран остеокалцин, отколкото контролната група. Това противоречи на досегашните изследвания върху животни. Друга възможност е витамин К  да подобрява инсулиновата чувствителност като потиска възпалението. In vivo и in vitro проучванията показват, че витамин К редуцира възпаления предизвикани от липополизахариди (18;19). По-скорошно наблюдателно изследване (20) сочи, че биохимичните и диетичните измервания на равнището на витамин К са обратно пропорционални на маркерите за възпаление.

Въпреки това, в друго скорошно наблюдателно изследване, и при мъжете и при жените се наблюдава обратно пропорционална връзка между приема на витамин К и резистентността към инсулин (3). В предишно метаболитно попадат само млади мъже (2) и няма проучвания, с които да се направи сравнение. Тъй като предишните проучвания не са предназначени да тестват тази хипотеза, констатациите трябва да бъдат възпроизведени в бъдещо изследване, специално проектирано да тества хипотезата, че витамин К играе предотвратяваща роля срещу инсулиновата резистентност при по-възрастните пациенти.