Valentis
valentis logo

Прием на Витамин К при инсулинова резистентност

Така наречената инсулинова резистентност е сериозен проблем. Статията представя спомагателно изследване за период от 36 месеца, което представлява рандомизиран, двойно-сляп, контролиран тест (trial), предназначен да оцени въздействието от суплементацията с 500 мг./ден филокинон – витамин К-  при случаи на загуба на костна тъкан. Участниците в проучването са по-възрастни недиабетични мъже и жени (n = 355, на възраст 60-80 години, 60% жени).

Прием на Витамин К при инсулинова резистентност

Първичният резултат от изследването е инсулинова резистентност, измерена чрез оценка на модел на хомеостаза (HOMA-IR) за 36 месеца. Плазменият инсулин и глюкоза (тествани на гладно) бяха измерени като вторични резултати.

Основната констатация от това проучване е, че ежедневното суплементиране с 500мг. филохинон за 36 месеца. Има предпазващ ефект върху прогресията на инсулиновата резистентност при по-възрастни мъже, но не и при по-възрастни жени. Въпреки че в статистическия модел, ИТМ (BMI) е коригиран, това не променя заключението за жените.

Едно потенциално обяснение за тази липса на предпазващ ефект на витамина върху прогресията на инсулинова резистентност при жените, е ролята на мастната тъкан в модулирането на реакцията им към суплементирането с витамин К (процентът на жени със затлъстяване е значително по-голям от този при мъжете).

Последните проучвания предполагат, че некарбоксилираната форма на остеокалцина, зависим от витамин-К костен протеин, може да подобри чувствителността към инсулин. И частично да повиши клетъчната секреция на инсулин, като усили пролиферацията на клетките, разходите на енергия и експресията на адипонектин в мишки (16,17). В настоящото изследване мъжете, приемащи витамина като суплемент имат по-малко некарбоксилиран остеокалцин, отколкото контролната група. Това противоречи на досегашните изследвания върху животни.

In vivo и in vitro проучвания

Друга възможност е витаминът да подобрява инсулиновата чувствителност като потиска възпалението. In vivo и in vitro проучванията показват, че витаминът редуцира възпаления предизвикани от липополизахариди (18;19). По-скорошно наблюдателно изследване (20) сочи, че биохимичните и диетичните измервания на равнището на витамина са обратно пропорционални на маркерите за възпаление.

Въпреки това, в друго скорошно наблюдателно изследване, и при мъжете и при жените се наблюдава обратно пропорционална връзка между приема на витамина и резистентността към инсулин (3). В предишно метаболитно попадат само млади мъже (2) и няма проучвания, с които да се направи сравнение. Тъй като предишните проучвания не са предназначени да тестват тази хипотеза, констатациите трябва да бъдат възпроизведени в бъдещо изследване. Специално проектирано да тества хипотезата, че витаминът играе предотвратяваща роля срещу инсулинова резистентност при по-възрастните пациенти.

Етикети:

Още от нашия блог

Видовете спортен травматизъм- част 1

Видовете спортен травматизъм- част 1

ПРОУЧВАНЕ: ПРИЕМ НА ВИТАМИНИ К2, Д3 И КАЛЦИЙ ПРИ ДИАБЕТ ТИП 2, ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО

ПРОУЧВАНЕ: ПРИЕМ НА ВИТАМИНИ К2, Д3 И КАЛЦИЙ ПРИ ДИАБЕТ ТИП 2, ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО

Витамин К2

Витамин К2