Valentis
valentis logo

Комбинирано лечение с витамин К2 и бифосфонат при постменопаузални жени с остеопороза

Thoughtful woman with cup of coffee on sofa

Витамин К2, както и бифосфонатите, като етидронат, алендронат и ризедронат, намират широко приложение в лечението на остеопороза в Япония.

Етидронатът увеличава минералната плътност (BMD) на лумбалната кост и предпазва от по-нататъшни гръбначни фрактури при пациенти с остеопороза. Докато алендронатът и ризендронатът увеличават лумбалната BMD на лумбалната и фемуралната шийка и предпазват от по-нататъшните им фрактури.

Витамин К2 подпомага γ-карбоксилирането на костни глутаминови киселинни остатъци и секрерцията на остеокалцин. Поддържа лумбалната костно-минерална плътост (BMD) и предпазва от остеопорозни фрактури при пациенти с остеопороза. Бифосфонатите, като алендронат и ризедронат трябва да бъдат приложени първоначално в лечението на остеопороза, заедно с витамин К2. Съществуващите данни предполагат, че ризедронатът предотвратява влошаване на свързаността на трабакулите при плъхове с овариектомия. Докато витамин К2 увеличава трабекуларната плътност. Комбинирането на ризедронат и витамин К2 има синергичен ефект за предотвратяване на влошаването на трабекуларната костна структура, индуцирана от дефицит на естроген.

Изследванията сочат, че комбинирано лечение с етидронат и витамин К2 има по-голям ефект от това само с етидронат. За предотвратяване на по-нататъшни остеопоротични гръбначни фрактури. На базата на тези данни, комбинираното лечение с витамин К2 и бифосфонати е по-ефективно за предотвратяването на гръбначни фрактури, отколкото самостоятелно лечение с бифосфонат при жени в постменопауза с остеопороза. Затова това комбинирано лечение трябва да бъде препоръчано за лечение на остеопороза в постменопаузата.

Авторите са на мнение, че трябва да се подчертае ролята на витамин К2, когато той се използва в комбинация с бифосфонати и особено при пациенти с дефицит на витамин К2, тъй като значително потенцира основната терапия на остеопорозата и намалява риска от остеопоротични фрактури.

Източник

Етикети:

Още от нашия блог

Полезни съвети как да се запазят ставите здрави

Полезни съвети как да се запазят ставите здрави

Комбинирано лечение с витамин К2 и бифосфонат при постменопаузални жени с остеопороза

Комбинирано лечение с витамин К2 и бифосфонат при постменопаузални жени с остеопороза

Диетичният прием на менахинон

Диетичният прием на менахинон

Витамин К2

Витамин К2

Витамин К2 и съдово калциране

Витамин К2 и съдово калциране