Valentis
valentis logo

Филохинон и Менахинон и рискът от Диабет Тип 2

диабет тип 2

Досега витамин К беше известен най-вече като ко-фактор към факторите на карбоксилно съсирване, като протромбина. Наскоро стана ясно, че витамин К също карбоксилира и други протеини като остеокалцина, който е регулатор на костно минералното съзряване, диабет тип 2.

Ново изследване за влияние върху инсулиновата чувствителност

Показва, че концентрациите на остеокалцина указват влияние върху инсулиновата чувствителност и диабет тип 2. Като регулират експресията на инсулиновите гени и маркерите за клетъчната пролиферация.

В проучването дали диетичния прием на филохинон и менахинон са обратно свързани с диабет втори тип са използвани данните от перспективна кохорта. Включваща 38 094 холандски мъже и жени на възраст между 20 и 70г.

Диетичния прием на филохинон и менахинон са изчислявани на базата на валидиран въпросник за честотата на хранения. Случаите на пациенти развили диабет, са констатирани най-вече на базата на самостоятелно докладване от страна на пациентите, проверено спрямо медицинските доклади.

За период от 10,3 години, са регистрирани 918 случая на диабет. В многовариантен модел, коригиращ диетичните фактори и тези за риск от диабет, филохинонът се асоциира (P 0.08) с намаляването на риска от развитие диабет тип две със съотношение на риска от 0.81 (95% CI 0.66–0.99) за най-високия спрямо най-ниския квартил.

За приемът на менахинон, се наблюдава линейно обратно асоцииране (P 0.038) с риска от диабет тип две. Наблюдава се съотношение на риска от 0.93 (0.87-1.00) за всяко увеличение от 10µg в многовариантния модел. Тези данни сочат, че приемът както на филохинон, така и на менахинон могат да бъдат асоциирани с намаляване на риска от диабет втори тип.

В тази голяма извадка от 38 094 холандски мъже и жени, приемът на филохинон и менахинон показват връзка с редуцирането на риска от диабет тип 2. Тази връзка е обратно линеарна за менахинона. Докато при филохинона се наблюдава значително намаляване на риска при по-големи дози. Както и увеличаване на риска от странични ефекти. Високият прием на менахинон се свързва с понижени концентрации на CPR и подобрен кръвен липиден профил.

Източник: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2909045/

Етикети:

Още от нашия блог

Ново: Витамини К предпазва от тежък COVID-19

Ново: Витамини К предпазва от тежък COVID-19

Витамин Д – господарят на костната формация, имунната система и клетъчното обновяване

Витамин Д – господарят на костната формация, имунната система и клетъчното обновяване

Видовете спортен травматизъм- част 1

Видовете спортен травматизъм- част 1

Дефицит на витамин Д

Дефицит на витамин Д

Витамин К2

Витамин К2

ПРОУЧВАНЕ: ПРИЕМ НА ВИТАМИНИ К2, Д3 И КАЛЦИЙ ПРИ ДИАБЕТ ТИП 2, ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО

ПРОУЧВАНЕ: ПРИЕМ НА ВИТАМИНИ К2, Д3 И КАЛЦИЙ ПРИ ДИАБЕТ ТИП 2, ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО