Valentis
valentis logo

ПРОУЧВАНЕ: ПРИЕМ НА ВИТАМИНИ К2, Д3 И КАЛЦИЙ ПРИ ДИАБЕТ ТИП 2, ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО

Clinical trial

Проучването е проведено, за да се изследват ефектите на витамин К2 (менакинон-7), витамин Д3 (холкалциферол) и Калций при съвместен прием върху дебелината на интима медиа (съдовата стена) в каротидната артерия и метаболитния статус при диабетици със затлъстяване и ИБС. Проучването е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано и включва 66 диабетици и засичаният период е 12 седмици, т.е. наблюдава се едва началто на ефекта на подобна комбинация.

Изследваните показатели са дебелина интима медиа в каротидната артерия, промени в серумния витамин Д, Калций, инсулиновите концентрации, хомеостазен модел за изчисляване на инсулиновата резистентност, функцията на β-клетките в лархансовите острови в панкреаса, качественият индекс на инсулиновата чувствителност, CRP (Ц-реактивен протеин), липидите в кръвта, малондиалдехидните концетрации в плазмата и др.

В наблюдението се дава заключение, че за 12 седмици (три месеца)  се наблюдава значително подобряване на матаболитния статус при тези пациенти и се отчита значима разлика в дебелината на съдовите стени (left CIMT – maximum levels).

Материалите от проучването са публикувани в детайли в British Journal of Nutrition към Cambridge university press.

Прочетете повече тук: https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/effects-of-vitamin-d-k-and-calcium-cosupplementation-on-carotid-intimamedia-thickness-and-metabolic-status-in-overweight-type-2-diabetic-patients-with-chd/8692E92A2E59AD9587DADC0C4DC5EA13

Свързани Продукти

Kinon D3 / Kalcikinon / Oilesen

Етикети:

Още от нашия блог

Потенциални ползи от пероралната натокиназа при бременност

Потенциални ползи от пероралната натокиназа при бременност

Видовете спортен травматизъм- част 1

Видовете спортен травматизъм- част 1

Витамин К2 и съдово калциране

Витамин К2 и съдово калциране

Комбинирано лечение с витамин К2 и бифосфонат при постменопаузални жени с остеопороза

Комбинирано лечение с витамин К2 и бифосфонат при постменопаузални жени с остеопороза