Valentis
valentis logo

Клинично проучване на ефекта на натокиназа върху атеросклерозата и хиперлипидемията

Натокиназа

При проучване, проведено в Китай, са взели участие 82ма пациенти с цел да се оцени ефикасността на пероралната натокиназа върху дебелината на интимата (съдовата стена) в каротидната артерия, големината на артериалната плака в каротидната артерия. Както и да се оцени липидопонижаващия ефект. Целта е да се проучи механизмът, по който добре познатият ефект по подобряване на липидния профил чрез перорална натокиназа работи.

Клинично проучване – натокиназа

За целта на изследването пациентите са рандоомизирани и разделени на две групи. Едната група приема Натокиназа (НК), а другата Статин (СТ).

Групата, приемаща НК, е приемала дневно 6000 FU (фибринолитични единици) НК, перорално. А групата на Статин е приемала Симвастатин в доза 20mg дневно. Продължителността на изследването е 26 седмици. Изследваните показатели са измерени в началото и в края на периода.

Резултатите в края на изследвания период говорят за значително подобрение на показателите и в двете групи. Ккато се открива значително намаление на дебелината на интима медиа и в двете групи. А по отношение на големината на атеросклеротичната плака резултатите в групата, приемала НК са изключителни. При групата на НК се наблюдава редукция на плаката от 36,6% за целия период. Докато при тази, приемала СТ – 11,5%. По отношение на кръвно-липидния профил се наблюдава липидопонижаващ ефект и в двете групи като при НК групата се отчита и повишние на HDL-C (липопротеини с висока плътност, т.нар. „добър холестерол”).

В заключение, изследователите смятат, че приемът на натокиназа е ефикасно решение за превенция на атеросклерозата. И по-добра алтернатива от приема на Статини, взимайки предвид слабия ефект върху артериалната плака и множеството странични ефекти, с които се асоциира приемът им. А именно мускулни болки, увреждане на краткотрайната памет, съдова калциноза, двойно повишаване на риска от развитие на захарен диабет и др.

Наблюдава се, че ефектът върху плаката в картидната артерия е друг и различен спрямо ефекта върху понижаването на липидите в кръвта.

Източник: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28763875

Свързани Продукти

Етикети:

Още от нашия блог

Комбинирано лечение с витамин К2 и бифосфонат при постменопаузални жени с остеопороза

Комбинирано лечение с витамин К2 и бифосфонат при постменопаузални жени с остеопороза

ПРОУЧВАНЕ: ПРИЕМ НА ВИТАМИНИ К2, Д3 И КАЛЦИЙ ПРИ ДИАБЕТ ТИП 2, ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО

ПРОУЧВАНЕ: ПРИЕМ НА ВИТАМИНИ К2, Д3 И КАЛЦИЙ ПРИ ДИАБЕТ ТИП 2, ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО

Ново: Витамини К предпазва от тежък COVID-19

Ново: Витамини К предпазва от тежък COVID-19

Витамин Д – господарят на костната формация, имунната система и клетъчното обновяване

Витамин Д – господарят на костната формация, имунната система и клетъчното обновяване