Valentis е международна компания, която започва развитието си през далечната 1919 г. и е с почти
100 години опит във всички области на природното лечение, производството и маркетинга на най-качествените продукти за подобряване на здравето

valentis-welcome3

ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ VALENTIS

Нашата мисия е да помогнем на хората да запазят най-важното – здравето си.

VALENTIS е група от фармацевтични компании, които създават, произвеждат и активно предлагат на пазара иновативни фармацевтични препарати.

Постоянно създаваме и маркетираме продукти, които подобряват здравето и лекуват, без нежелани странични ефекти в естественото функциониране на човешкото тяло.

Всички продукти, които предлагаме на потребителите са избрани и проверени с голяма грижа и отговорност, и тяхната ефективност се основава на много задълбочени научни изследвания. Ние винаги полагаме специални грижи, за да гарантираме, че продуктите ни не са вредни за човешкото тяло или за околната среда.

Вярваме, че всеки може да се справи с вирусите и различните заболявания с много малко медицинска помощ.

ПОВЕЧЕ ЗА НАС

По-високият прием на витамин К2 се свързва с по-нисък риск от развитие на Диабет тип 2

ВИТАМИН К2 ДЕФИЦИТ И ДИАБЕТ ТИП 2

Нови проучвания показват, че витамин К участва в регулирането на енергийния метаболизъм. Значителен брой проучвания от реномирани източници са стигнали до извода, че Витамин К подпомага инсулиновата чувствителност и намалява инсулиновата резистентност.

ВИТАМИН К2 В КОСТНИЯ МЕТАБОЛИЗЪМ И ОСТЕОПОРОЗАТА

Проучвания показват, че витамин К2 оказва силно влияние върху костното изграждане чрез белтъка остеокалцин, отговорен за включването на калций в костния матрикс. Витамин К2 е посочван като едно от най- често предписваното лечение на остеопороза в Япония.

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Потенциални ползи от приложението на пероралната натокиназа в акушерската практика

1. Нормалната бременност като прокоагулантно състояние

Хемостазата при човека представлява баланс между прокоагулантни, тромбогенни фактори и антикоагулантна, фибринолитична активност. При нормални условия двете системи са балансирани без проява на спонтанно кървене или образуване на тромби. Когато това равновесие е нарушено в посока на повишена прокоагулантна или намалена антикоагулантна активност е налице състояние на хиперкоагулация. По време на нормална бременност, заедно с увеличение на плазмения обем, настъпват големи промени в майчината хемостазна система и формирането на състояние на хиперкоагулация и хипофибринолиза. Основната функция на тези промени е предпазване на майчиния живот от кръвозагуба по време на раждане и аборт. Това повишено функциониране на коагулационната система обаче повишава риска от дълбоки венозни тромбози и дисеминирана интравазална коагулопатия (ДИК), все още водещи причини за заболеваемост и смъртност през бременността и следродилния период. Хиперкоагулационното състояние на бременността се характеризира от триадата на Вирхов- хипервискозитет, венозна стаза и турбулентност. Повишената съсирваемост през бременността се дължи на прогресивно повишение на активността на коагулационните фактори I, II, VII, VIII, IX, X (от 20 до 200%) и на повишена резистентност към действието на някои анти-тромботични фактори като протеин С и протеин S (1). В края на бременността нивата на фибриногена могат да достигнат 2 пъти над изходните стойности, като бавно се понижават до 5 седмици след раждане. Стойностите на протромбина и фактор V остават непроменени. PAI-1 и PAI-2 (произвеждан от плацентата), които инхибират фибринолизата, са повишени, особено в трети триместър (2). Повече...

Видовете спортен травматизъм- част 1

Едно от неизбежните неща, съпътстващо състезателния живот и тренировките, са спортните травми, наричани общо с термина - спортен травматизъм. Няма активно спортуващ човек, който да не се е сблъсквал с някакъв вид травма и да не се е борил с неприятните последствия от нея. Към спортния травматизъм се отнасят всички травми, които са получени по време на упражнения, тренировка или състезание, вследствие на някакъв вид двигателна активност. Спортните травми са голям проблем както за професионалния спорт, така и за трениращите през свободното си време хора, като тенденцията е броят им да се увеличава. Повече...

Витамин К2 – безценният помощник в борбата с остеопорозата

Остеопорозата, наричана от някои автори „тихият крадец" е системно заболяване на костите, характеризиращо се с понижена костна маса и нарушение в микроархитектурата на костната тъкан, с последващо увеличение на костната чупливост и риска от фрактури. През 2001 г. NIH модифицират определението и дефинират остеопорозата като скелетно заболяване, което се характеризира с нарушена костна здравина, предразполагаща индивидите към повишен риск от счупвания. Костната здравина включва две основни характеристики: костна плътност и качество на костта. Повече...

Природни Лекарства С Гарантирана Ефективност 

Сто-Годишна Традиция
Модерни Технологии
Абсолютно Безопасни

НАУЧИ ПОВЕЧЕ